Privacyverklaring

Babyecho 3D4U, gevestigd aan de Langetuin 1 te Zwaag, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar klanten. Wij verwerken jouw gegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.


In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.


 1. Privacy bij Babyecho 3D4U
  Bij Babyecho 3D4U worden zogenaamde pretecho’s gemaakt tijdens de zwangerschap. Om van onze diensten gebruik te kunnen maken hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Voor sommige diensten werken we samen met andere bedrijven, denk aan een ‘gender reveal taart’ in samenwerking met de bakker. Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

 2. Doel
  Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak. Jouw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres hebben wij nodig om een afspraak eventueel te wijzigen. De videobeelden en foto’s die wij van jouw kindje maken, bewaren we uitsluitend om te delen met jou (via een beveiligde link van Vimeo)Omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat, werken wij volgens de kwaliteitseisen van BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland). In dit kader worden eveneens de noodzakelijke persoonsgegevens bewaard. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar BEN: https://www.echoscopisten.nl/nl
  We beperken ons tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt.

 3. Verstrekking aan derden
  Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om van een bepaalde dienst gebruik te kunnen maken of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 4. Beveiligen en bewaren
  Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van onze samenwerkingspartners. Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

 5. Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
  Natuurlijk mag je jouw gegevens op elk moment inzien en wijzigen. Volgens de AVG heb je het ‘recht om vergeten te worden’. Op jouw verzoek zullen we jouw gegevens dan verwijderen.

 6. Autoriteit Persoonsgegevens
  Vanzelfsprekend helpen we je graag bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Wil je hier meer over weten of heb je specifieke vragen, dan kan je contact opnemen met de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.